El procediment civil d’adopció

El procediment civil d’adopció

A David Mundo Advocats tenim la fortuna de poder ajudar a diari a moltes famílies, i una forma de fer-ho és ajudar a aquelles famílies que volen constituir l’adopció de qui als seus ulls són els seus fills. La qüestió tracta precisament de convertir una relació ja existent en la seva esfera personal en pública i oficial a tots els efectes.

El procediment d‘adopció civil al nostre país es constitueix judicialment a través del procediment civil corresponent. En aquest sentit, en d’altres articles hem abordat els diferents tipus d’adopció i els seus requisits i pressupòsits per tal de poder garantir una resolució favorable, als que ens remetem per aquells que ho vulguin conèixer.

En quant al procediment, es tracta d’un procediment que sol ser llarg i complex: primerament hi ha una fase judicial en què es presenta la corresponent demanda d’adopció juntament amb tota la documentació necessària. Desprès dels tràmits processals oportuns i obtinguts els necessaris consentiment i assentiment d’adoptat i adoptant, el normal és que culmini el procediment amb una resolució que constitueixi l’adopció sol·licitada. I malgrat la part judicial es pot donar per acabada, el procediment no acaba aquí: és necessari procedir a inscriure la nova relació de filiació al Registre Civil corresponent. És en aquest moment en que es pot dir que el procediment ha culminat satisfactòriament i el nou status civil de relació materno/paterno filial està constituït i inscrit, i és per tant jurídicament vàlid i vinculant a tots els efectes com si d’una relació de
sanguinitat es tractés.

Si vol iniciar un procediment d’adopció i necessita del millor assessorament possible, no dubti en contactar amb nosaltres. A David Mundo Advocats som especialistes en Dret de família i estarem encantats de poder ajudar-vos.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.