Advocats experts en divorcis i separacions a Girona.

Advocats experts en divorcis i separacions a Girona.

Advocats especialitzats en divorcis.

 

Una de les matèries que més treballem al despatx de Girona David Mundo Advocats és les separacions legals i els divorcis. La dissolució del vincle d’unió d’una parella, ja sigui parella de fet o matrimoni, comporta tota una sèrie de circumstàncies que s’ha de tindre en consideració a l’hora de dur-la a terme.

Ja sigui una separació o divorci de mutu acord o bé contenciós, aquesta separació o divorci produeix uns efectes legals als que s’ha de guardar atenció per tal que la ruptura sigui el menys perjudicial possible pels interessos tant de la parella com dels fills en comú, si els hi ha, ja que aquests són els principals perjudicats en aquests procediments i l’interès preeminent que cal protegir.

 

Advocats divorcis Girona

Context legal dels divorcis a Catalunya.

 

A Catalunya gaudim de regulació pròpia en la matèria per aquelles parelles o matrimonis sotmesos al Dret Civil Català. La regulació catalana en aquest sentit s’ha desenvolupat de forma paral·lela a la comuna del territori espanyol i n’és una fortuna ja que la regulació del Dret de Família a Catalunya és, en general, molt més rigorosa i actualitzada respecte l’espanyola.

 

Filosofia de prevenció en el divorci.

 

A David Mundo Advocats creiem molt en la prevenció i és una filosofia que intentem traslladar als nostres clients. Ja sigui abans d’iniciar la unió de parella o matrimonial (atorgar capitulacions matrimonials, per exemple) o ja sigui per a la seva ruptura, la clau està en la previsió i en l’anàlisi ordenat de les circumstàncies per tal de fer el procés el més còmode i garantista per a les parts implicades.

Una de les pitjors situacions pel client és quan són els familiars que litiguen. Per això és important que hi hagi el màxim esforç tant de les parts com dels seus representants per tal de facilitar el procediment i poder arribar a un acord.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.