Sobre l’habilitació judicial del mes d’agost de 2020

Com s’ha comentat en articles anteriors la paralització dels procediments judicials arrel de l’actual crisi pandèmica preocupa profundament als operadors jurídics i les seves implicacions pràctiques són més que notòries. El confinament de ja més de cinquanta díes afecta també a la Justícia i les mesures que es pretenen adoptar per pal·liar aquests efectes són francament deficients. El passat 28 d’abril es va aprovar el Real Decret-Llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia. L’objectiu principal del Real Decret-Llei és l’habilitació del període que comprèn els díes 11 a 31 d’agost, amb la finalitat – teòrica- de pal·liar els efectes de col·lapse judicial que la crisi del COVID-19 ha comportat també a l’àmbit de la justícia.

Les reaccions dels diferents operadors jurídics davant aquesta mesura no s’han fet esperar. I des d’aquest despatx professional posem de manifest que no podem estar més d’acord amb el plantejament que des del Col·legi de l’Advocacía de Girona ens han fet arribar. En síntesi, l’agost és l’únic mes de l’any inhàbil a efectes judicials i en conseqüencia és aquest el període en què els advocats podem gaudir d’uns dies de descans i conciliació laboral i familiar sense que aquestes afectin als drets i interessos dels nostres clients. I és que l’habilitació d’aquest termini (de l’11 al 31 d’agost) a través d’aquest Real Decret-Llei no suposa una solució pràctica a l’autèntic problema de la justícia en aquest país, que no és altra que la seva endèmica falta de medis, tant humans com materials i pressupostaris.

La crisi del COVID-19 únicament ha vingut a agreujar, per tant, una problemàtica que es ve arrossegant desde fa dècades. L’experiència dins el sector durant aquest periode de crisi reafirma aquest plantejament: assistim per una banda a la suspensió de pràcticament tota l’actuació judicial durant més de cinquanta díes, amb l’evident perjudici que això causa en els interessos dels nostres clients, sense que s’aprofiti aquest termini per implementar mesures de millora teconlògica per a fer possible l’exercici telemàtic de la professió. Una vegada més es posa de manifest la manca d’interès en dotar als òrgans de justícia i els seus operadors de medis suficients per garantir, en definitiva, el dret a la tutela judicial efectiva dels ciutadans.

La mesura no serà en cap cas eficient ni justa per als advocats. I el rocambolesc de la situació resultarà en que els despatxos professionals que lluitem a diari per fer possible la conciliació laboral i familiar dels nostres clients ens veurem obligats a renunciar forçosament a la pròpia com a conseqüència de l’habilitació del mes d’agost. Seguirem veïent els propers díes com avança l’assumpte, però essent realistes i mentre no es prenguin mesures de major entitat per poder fer front a l’autèntic problema del sector l’experiència demostra que la situació continuarà igual de precària i dificultosa, tant pels advocats com pels nostres clients.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.