El retorn a la “normalitat” jurídica

L’ínici de l’estat d’alarma a través del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitaria ocasionada pel COVID-19 va suposar, com ja s’ha comentat en articles anteriors, la suspensió de terminis tant processals com administratius. Els jutjats han estat pràcticament aturats des d’aleshores, oferint serveis mínims atenent únicament aquelles qüestions de més urgència.

Amb l’aprovació del Reial Deret 537/2020, de 22 de maig, s’aprova l’alçament d’aquestes suspensions amb efectes des del 04 de juny de 2020. Des d’aleshores ha passat ara una setmana i sembla que els jutjats van retornant poc a poc a la normalitat i començen a notificar resolucions, de manera lenta però gradual. Sembla per tant que poc a poc retornem a la normalitat i des de David Mundo Advocats seguim defensant activament els interessos dels nostres clients amb la força i entusiasme que ens caracteritza.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.