Sobre la regulació del preu dels lloguers a Catalunya

El Sindicat de Llogaters proposa regular per llei el preu dels arrendaments a Catalunya. Ciutadans i PP han sol·licitat al Consell de Garanties Estatutàries que es pronunciï sobre la inconstitucionalitat d’algun dels articles. ERC i la CUP han donat suport a la iniciativa sindical i JuntsxCat, malgrat inicialment es va mostrar favorable, de seguida va presentar una sèrie d’esmenes que el passat 09 de setembre de 2020 es varen votar al Parlament.

El debat de fons sobre la regulació dels lloguers és si el sector de l’habitatge es un senzillament un mercat més o bé un dret fonamental i bé de primera necessitat respecte el qual l’Estat té obligació legal  de garantir adoptant les mesures oportunes. En realitat, des del nostre punt de vista, la vivenda és alhora ambdues coses: un bé de consum, i per tant susceptible de comerciar amb ell, i també un bé de primera necessitat i un dret reconegut constitucionalment.

Existeix per tant l’obligació dels poders públics de prendre les mesures necessàries per garantir el que al nostre Ordenament Jurídic està regulat com un dret fonamental i un bé de primera necessitat: el dret a la vivenda de l’article 47 de la Constitució Espanyola. Cal tenir en consideració, a més a més, que l’accés a una vivenda és condició indispensable per a poder gaudir de molts altres drets com ara el dret a la seguretat, el descans, la privacitat, etc.

La qüestió radica per tant no ja en si s’ha de regular o no el mercat dels lloguers, sinó de quina manera fer-ho. Una intervenció directa del sector públic, passant a regular el preu dels lloguers sense tindre present l’impacte d’aquestes mesures al mercat, tindria conseqüències dramàtiques pel sector i per l’economia del país en general. I amb la pressa i urgència que sembla tenir ara l’executiu per abordar la qüestió no seria cap sorpresa que culminés amb l’adopció de mesures circumstancials, obscures, de difícil interpretació i de dubtosa qualitat tècnica.

Havent estat aprovada al Parlament per 71 vots a favor i 63 en contra, resta ara per veure quina és la seva evolució i les primeres experiències i conseqüències. De manera que del tot segur en propers articles tornarem a incidir sobre aquesta qüestió.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.