Impacte de la revolució tecnològica al sector jurídic

Els darrers anys s’ha posat de manifest una sèrie de novetats que afecten també la professió de l’advocat. És l’era de la tecnologia i la revolució digital i el món jurídic no se n’escapa. Reds socials, algoritmes, machine learning, intel·ligència artificial, tecnologia block chain… la vida és cada vegada més digital i l’impacte de la evolució tecnològica en les nostres vides és evident.

La intel·ligència artificial és per descomptat la més notòria de les novetats. Malgrat el desconeixement general de la societat civil, tant el sector públic com el privat utilitzen a diari i de forma completament normalitzada aquesta tecnologia. La quantitat de dades i informació disponible avui dia resulta pràcticament impossible de processar per un esser humà i aquesta tecnologia ve a donar solució a aquest problema.

La idea fonamental amb la que es treballa en l’àmbit jurídic és en crear eines dedicades a buscar dins una gran base de dades aquells patrons i tendències (per exemple jurisprudencials) per ajudar als operadors jurídics a realitzar la seva tasca. És a dir, d’aquí a no gaire ja no serà necessari acudir a consultar les tradicionals bases de dades jurídiques; la tecnologia block chain i la intel·ligència artificial s’encarregaran d’escrutinar totes aquelles dades rellevants pel cas, ordenar-les i posar-les a disposició de l’advocat.

Ja a l’actualitat s’està treballant en certs àmbits en el desenvolupament de programes amb capacitat per donar solucions a problemes jurídics. I si bé és cert que els resultats són sorprenents, aquesta tecnologia està encara lluny del seu òptim i queda per veure la seva evolució els propers anys. El cert malgrat l’anterior és que la tendència actual és que la intel·ligència artificial no vingui a substituir la tasca dels operadors jurídics, sinó que s’utilitzi per complementar la seva feina i servir com una eina més per l’exercici de la professió. I té sentit que sigui aquest el camí, ja que el component humà i d’intel·ligència emocional i planificació estratègica de l’advocat no són -encara- fàcilment substituïbles.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.